نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

نشست خبری خسروجردی، رییس هیات مدیره و دکتر سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی امروز با حضور نمایندگان رسانه های گروهی برگزار می گردد.
۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۲۲