راهبرد اصلی دولت کاهش وابستگی به نفت خواهد بود

راهبرد اصلی دولت کاهش وابستگی به نفت خواهد بود
طیب‌نیا با تاکید بر ساختار اشتباه اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت گفت: راهبرد اصلی دولت و وزارت اقتصاد کاهش این وابستگی و متنوع سازی درآمدهای دولت خواهد بود.
علی طیب نیا امروز عصر در مراسم تودیع و معارفه در سخنانی به تشریح اقدامات خود برای اقتصاد کشور پرداخت.


طیب نیا گفت: وضعیت اقتصادی کشور را با وجود تورم بالا، رشد اقتصادی کم، بیکار بالای مخصوصا فارغ التحصیلان دانشگاهی و ... در شرایط سختی قرار دارد که مهمترین دلیل این مشکلات ساختار اقتصادی اشتباهی است که از قبل از انقلاب در اقتصاد ایران شکل گرفته است و آن وابستگی بالا به درآمدهای نفتی است.


وی راهکار حل مشکلات را در ابتدا همفکری و همدلی همه ارکان نظام عنوان کرد و گفت: حل مشکلات اقتصادی تنها به وسیله دولت امکان پذیر نیست بلکه همه ارکان نظام باید تلاش و همراهی کنند.


وزیر اقتصاد افزود: من بیسار خوشبین هستم که با همفکری و تدبیر بتوانیم بر مشکلات فائق آییم به شرطی که در این مسیر همراهی و همفکری وجود داشته باشد.


طیب نیا گفت: مشکلات اقتصادی کشور به دلیل وابستگی به درآمدهی نفتی است که این درآمدها بسیار متغیر و پرنوسان هستند به همین دلیل اقصاد کشور را آسیب پذیر کرده اند از سوی دیگر با تدبیر و رویه تعادلی تحریم ها نیز حل خواهد شد اما حتی در صورت رفع تحریم ها ما نیازمند تغییر در ساختار اقتصادی کشور هستیم.


وی افزود: دسترسی به درآمدهای سهل والوصول نفت سبب شده است دولت بسیار خرج کند و از سوی دیگر این درآمدها سبب شده است بهره وری نیروی کار و کارایی در کشور کاهش یابدو تداوم این وضعیت نه مطلوب است و نه ممکن.


وزیر اقتصاد با الزامی دانستن قطع وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: ما باید به جای وابستگی به نفت مخارج دولت را از طریق درآمدهی ناشی از کار و زحمت مردم و در نهایت مالیات تامین کنیم چرا که شایسته نیست دولت اسلامی نفت را که یک ثروت ملی و برای نسل اینده است فروخته و صرف هزینه های جاری خود کند.


طیب نیا گفت: هدف اول ما متنوع کردن درآمدهی دولت و کاهش وابستگی به نفت است که برای این کار باید اقدامات زیر انجام شود. اقدام اول افزایش توان تولید برای افزایش درآمدهی مالیاتی است و اقدام دوم افزایش توان و قدرت مالیات ستانی دولت است که در این زمینه باید اقداماتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تعییت میزان دقیق مالیات انجام شود.


وی گفت: ما برای تحقق هدف اول اقدامات گسترده ای را در جهت بهبود محیط کسب و کار، خصوصی سازی، توانمند سازی بخش خصوصی، جلب سرمایه گذاری خارجی و ... انجام خواهیم داد و در این میان هم افزایی درون سازمانی وزارت اقتصاد و دولت نیز وجود خواهد داشت.

۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ۰۲:۰۴