جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز در روز یکشــنبه مورخ 90/2/25 تشکیل می شود

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

 احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز که در روز یکشــنبه مورخ 90/2/25  تشکیل می شود را ملاحظه فرمایید.

 

43دریافت فایل
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۴:۲۸