هفدهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی استانبول

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

احتراماً به پیوست نامه واصله از انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در ارتباط با هفدهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی و محیط زیست به انضمام اطلاعات نمایشگاه را ملاحظه فرمایید.  

در صورت شرکت در نمایشگاه و کنفرانس مذکور لطفاً مراتب را کتباً به دبیرخانه اعلام فرمایید.

 

 

48دریافت فایل

 

 

با احتــرام

نیما اسلامی

دبیـــرکل

 

مسئول پیگیری: خلیلی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۳:۲۲
اتحادیه |