اعزام یک هیأت تجاری بازاریابی به کشور نیجریه

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 6271/90/117 مورخ 90/2/19 سازمان بازرگانی استان تهران و ضمائم آن را در خصوص اعزام یک هیأت تجاری و بازاریابی از تاریخ 22 تا 26 خرداد ماه سال جاری به کشور نیجریه را ملاحظه فرمایید.

در صورت حضور در هیأت مذکور لطفاً مراتب را کتباً به دبیرخانه اعلام فرمایید.  

 

 

49دریافت فایل

با احتــرام

نیما اسلامی

دبیـــرکل

 

مسئول پیگیری: خلیلی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۳:۳۳