فراخوان سمینار اینکوترمز 2010

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

احتراماً بر اساس نامه واصله از کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) آن کمیته در نظر دارد سمیناری را تحت عنوان «اینکوترمز2010 ویژه کارشناسان حمل و نقل بین المللی و بیمه باربری» برگزار نماید.

 

سخنرانان: آقای محمد صالح ذوقی و ملک رضا ملک پور

زمان: سه شنبه 10 خرداد ماه 1390 ساعت: 8:30 الی 12:30

محل برگزاری: خیابان طالقانی شماره 254، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طبقه هشتم، سالن اجتماعات

ارتباط با دبیرخانه: تلفن: 88306127 فکس 88308330 ایمیل: icciran@icc.com

 

اعضای علاقمند می توانند برای نام نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ 800000 ریال برای اعضای کمیته ایرانی و 1000000 ریال برای غیر اعضاء) را حداکثر تا تاریخ شنبه 7 خرداد ماه 1390 به شماره حساب 1550050092 کد شناسه 69/9003 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد 5/6325) به نام کمیته ایران اتاق بازرگانی بین المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایران ارسال نمایند.

ضمناً برنامه دوره و بروشور مرتبط با آن در سایت کمیته ایرانی (  www.icc-iran.com  )، بخش سمینارهای آموزشی، در دسترس می باشد.

در صورت شرکت در سمینار مذکور لطفاً مراتب را کتباً به دبیرخانه اعلام فرمائید.

  

 

با احتــرام

نیما اسلامی

دبیـــرکل

 

مسئول پیگیری: خلیلی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۴:۳۱