شروع فعالیت دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

احتراماً بر اساس نامه واصله از کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی به اطلاع می رساند دفتر خدمات مشورتی آن کمیته فعالیت رسمی خود را از روز یکشنبه 14 فروردین 1390 در محل ساختمان جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به شرح زیر آغاز کرد. ضمناً آن دفتر آماده ارائه راهنمایی و خدمات مشورتی به اعضاء در زمینه های زیر می باشد:

1.      انعقاد قراردادهای خرید یا فروش خارجی و نمایندگی

2.      نحوه کاربرد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600 و ضمانت نامه ها URDG

3.      مسائل اعتبارات اسنادی وارداتی صادراتی و مقررات ICC

4.      نحوه استفاده از اصطلاحات اینکوترمز در قراردادهای بازرگانی بین المللی

5.      اسناد حمل بیمه باربری کالا و تطبیق آن با مقررات اتاق بازرگانی بین المللی

6.      نحوه استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی

7.      نحوه استفاده از شرط فورس ماژور در فرآوردهای بین المللی

ضمناً یادآوری می نماید که ارائه خدمات مشورتی برای اعضای کمیته ایرانی ICC رایگان بوده و برای اعضای اتاق بازرگانی سراسر کشور برای اولین مراجعه رایگان می باشد. استفاده از خدمات دفتر مذکور از طریق پست الکترونیک یا ارسال نامه و تکمیل فرم های مربوطه در دسترس اعضاء می باشد. فرم درخواست خدمات در سایت کمیته ایرانیICC و دفتر خدمات مشورتی در دسترس می باشد.  

مشخصات تماس با دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC-Iran)

تلفن: 88728077

فاکس: 88728576

پست الکترونیکی: ettehaieh@icc-iran.com . info@icc-iran.com

نشانی: خیابان خالد استانبولی، مقابل کوچه 21، پلاک 82

در صورت بهره گیری از خدمات فوق الذکر لطفاً مراتب را کتباً به دبیرخانه اعلام فرمائید.

 

با احتــرام

نیما اسلامی

دبیـــرکل

 

مسئول پیگیری: خلیلی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۴:۳۴
اتحادیه |