هیات رئیسه قیر

 

رئیس : آقای فرشید فلاح

نایب رئیس اول : آقای حامد حسینی

نایب رئیس دوم : آقای امید ناصح

۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۵۶