هیات رئیسه قیر

 

رئیس : آقای نوید امجد

نایب رئیس اول : آقای علی محجوب

نایب رئیس دوم : آقای وحید شیخی

۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۵۶