تقدیرنامه « شرکت روغن موتور قطران کاوه »

تقـدیر نامه

 

اعضاء محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

 با سلام

          احتراما، به پیوست متن تقدیرنامه این اتحادیه بعنوان مدیریت محترم عامل شرکت روغن موتور قطران کاوه که به عنوان واحد تولیدی نمونه استانی انتخاب و موفق به دریافت تقدیرنامه از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مرکزی شده است را ملاحظه فرمائید.   

 

 با احتـرام،

نیما اسلامی

دبیــــرکل


53دریافت فایل
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۵:۱۳