برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه تجارت خارجی

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

احتراماً به پیوست نامه واصله از سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه تجارت داخلی به انضمام فهرست عناوین دوره ها، کارگاه ها و سمینارها جهت استحضار ارسال می گردد.  

در صورت حضور در دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی لطفاً مراتب را کتباً به دبیرخانه اعلام فرمائید.

 

با احتــرام

نیما اسلامی

دبیـــرکل

 

مسئول پیگیری: خلیلی


55دریافت فایل
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۱:۴۷
اتحادیه |