«یــــــادآوری» عقد قرداد بیمه تکمیلی اتحادیه با شرکت بیمه البرز

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً با توجه به تمدید قرارداد بیمه درمان گروهی اتحادیه با شرکت بیمه البرز در تاریخ 90/2/15 به پیوست شرایط و نرخ آن شرکت در سال جاری جهت استحضار تقدیم می گردد.

لذا از اعضای محترمی که در سال گذشته تحت پوشش بیمه درمان گروهی بوده اند، درخواست می گردد تا بر اساس شرایط و نرخ جدید جهت جمع بندی اطلاعات مربوط به متقاضیان مراتب آمادگی خود را ضمن تکمیل فرم پیوست در فرمت word و ارسال تصویر آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی شرکت متبوع به ایمیلkhalili@opex.ir   تا تاریخ چهار شنبه مورخ 90/2/21 به دبیرخانه اتحادیه اعلام نمایند. لذا تسریع در این امر موجب سرعت در تحویل مدارک بیمه هر شرکت خواهد بود.

 

ضمناً از آن دسته اعضایی که در سال 1390 از طریق اتحادیه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار نگرفته اند، درخواست می‌گردد، تا در صورت تمایل به استفاده از این نوع بیمه، مراتب را ضمن تکمیل مدارک فوق حداکثر ظرف مدت مقرر به دبیرخانه اتحادیه اعلام فرمایند تا درخصوص الحاق به لیست متقاضیان بیمه تکمیلی اقدام گردد.

 

                                                                                                                                                    

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

  
دریافت فایل

  

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۱:۵۰