مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد

مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد
در حکمی از سوی مهندس عبدالحسین ثمری معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران، مسعود حسنی به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.
در حکم ثمری به مهندس حسنی آمده است: با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و به پیشنهاد اینجانب و موافقت معاونت محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، به عنوان  «مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی» منصوب می شوید.

نظر به نقش تعیین کننده آن مجتمع در تولید از میدان پارس جنوبی و تامین بخش عمده ای از گاز طبیعی در کشور انتظار دارد نسبت به موضوعات ذیل اهتمام ویژه نمایید.

-ارتقاء فرهنگ HSE در کارکنان و پیمانکاران ذیربط و برنامه ریزی برای کاهش تدریجی آلاینده های زیست محیطی

-حرکت در مسیر تعالی سازمانی با استقرار فرایندهای مناسب و افزایش بهره وری

-تعامل مستمر با شرکت ها و سازمان های مستقر در منطقه و برنامه ریزی برای بهره برداری از فازهای در حال احداث

-پیگیری برای استقرار سازمان جدید و با هدف گیری استقلال پالایشگاه ها

-ارتقاء کیفیت نیروی کارآمد و توجه ویژه به آموزش

بهره مندی از توان های بالقوه برای افزایش ظرفیت ساخت داخل و بومی سازی با هدف تولید پایدار

توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام مسئولیتهای محوله به بهره گیری از نیروههای متعهد و متخصص از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.

بدینوسیله از خدمات ارزشمند جناب آقای علی اکبر شعبانپور در دوران تصدی مسئولیت فوق تشکر و قدردانی کرده، توفیقات روزافزون ایشان را در شرکت نفت و گاز پارس از خداوند متعال مسئلت می کنم.
۱ آبان ۱۳۹۲ ۱۱:۱۵
شانا |