سمینار «استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سال 1390»

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 1195/906 مورخ 31/02/90 مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص برگزاری سمینار تخصصی با عنوان «استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سال 1390» منضم به برنامه و هزینه های مربوطه جهت اطلاع و بهره وری لازم ایفاد می گردد.

در صورت حضور در سمینار مذکور لطفاً مراتب را کتباً به دبیرخانه اعلام فرمائید.

  

 

 

با احتــرام

نیما اسلامی

دبیـــرکل

 

مسئول پیگیری: خلیلی

 

63دریافت فایل

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۵:۱۸
اتحادیه |