اعزام هیئت ایرانی به ترکیه برای بررسی قیمت گاز صادراتی

اعزام هیئت ایرانی به ترکیه برای بررسی قیمت گاز صادراتی
هیئتی از شرکت ملی گاز ایران برای بررسی بهای گاز صادراتی به ترکیه، به وین سفر کرد.

به گزارش خبرنگار شانا، بر پایه ادعای ترکیه مبنی بر بالابودن قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور، این موضوع در دیوان بین المللی داوری در حال بررسی است. بر این اساس هیئتی از شرکت ملی گاز برای بررسی موضوع، به وین سفر کرد.

تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود که در صورت دریافت تخفیف گازی از ایران، این کشور مایل است واردات گاز از ایران را به ۲۰ میلیارد متر مکعب برساند.

ترکیه وابستگی زیادی به واردات انرژی دارد و به دلیل رشد تقاضای انرژی به دنبال تنوع بخشی به مسیرهای وارداتی است.

ترکیه از کشورهای ایران، آذربایجان و روسیه گاز وارد می کند.

۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ۰۹:۴۰