اطلاعات و آمارهای مربوط به تولید و صادرات

اطلاعات و آمارهای مربوط به تولید و صادرات                        

 

عضو محترم اتحادیه


با سلام

احتراماً بنا به درخواست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور اصلاح فرآیندهای موازی در امر صادرات

و برطرف نمودن موانع موجود و حمایت از واحدهای تولیدی و تهیه اطلاعات مربوط به تولید و صادرات فرآورده های

نفتی و مشتقات آن، خواهشمند است حداکثر ظرف مدت یک هفته آینده نسبت به تکمیل جدول ذیل و ارسال آن به

دبیرخانه اتحادیه جهت انعکاس به ستاد مذکور اقدام مقتضی معمول نمایند.

 

ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت

زمینه فعالیت

میزان تولید سالیانه

میزان عرضه در بازار داخلی بر حسب لیتر و ارزش ریالی

میزان صادرات بر حسب لیتر و ارزش ریالی

میزان اشتغالزایی

تولیدی

بازرگانی

تولیدی/بازرگانی

تصفیه دوم، حلال ها، پارافین و ...

به تفکیک نوع محصولات

به تفکیک نوع محصولات

به تفکیک نوع محصولات

مستقیم

غیرمستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدیهی است، تسریع در ارسال اطلاعات فوق الذکر موجب تشکر خواهد بود.

 

اطلاعات و آمارهای مربوط به تولید واطلاعات و آمارهای مربوط به تولید و صادرات

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۰ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۳۶
opex |