گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه و ترازنامه، گزارش مالی سال 92 و پیش بینی بودجه سال جاری

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه در تاریخ 28/03/93، به پیوست تصویر گزارش عملکرد هیات مدیره، ترازنامه، گزارش مالی سال 92 و پیش بینی بودجه سال جاری که جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه شده است، جهت اطلاع ایفاد می گردد.

 

گزارش مجمعگزارش مجمع

                                                                                                                       

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۰۹:۴۹