درخواست اطلاعات و آمارهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

درخواست اطلاعات و آمارهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

 

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به اطلاع می رساند، به دنبال گزارشات جمعی از اعضاء در خصوص مشکلات مربوط به استرداد مالیات ارزش افزوده از جمله محدودیت زمان ثبت نام و طولانی بودن فرآیند رسیدگی به درخواست ها و اعاده آن به صادرکنندگان که منجر به بلوکه شدن سرمایه، کمبود نقدینگی شرکت ها برای ادامه فعالیت های تجاری و بازرگانی گردیده، این اتحادیه ضمن مذاکره با کارشناسان ذیربط اقداماتی را به منظور بررسی و رفع مشکل آغاز نموده است. از آنجا که هرگونه پیشرفت در این زمینه مستلزم همکاری اعضاء محترم در مورد ارائه اطلاعات و آمارهای مربوط به این نوع مالیات می باشد، لذا خواهشمند است، نسبت به تکمیل جدول ذیل و ارائه آن به دبیرخانه اتحادیه حداکثر ظرف مدت یک هفته آینده اقدام مقتضی معمول نمایند.

 

نام شرکت:

ردیف

مبلغ مالیات ارزش افزوده قابل استرداد به ریال

دوره زمانی

نام محصول صادراتی

1.      

 

 

 

2.      

 

 

 

...

 

 

 

مهر و امضاء

 

بدیهی است تسریع در ارسال پاسخ موجب تشکر خواهد بود.

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۰۵