سمینار بررسی بازارهای هدف (هند)

سمینار بررسی بازارهای هدف (هند)

روز شنبه مورخ 93/5/4 راس ساعت 10 صبح با حضور نمایندگان شرکتهای عضو ، مسئولین اتحادیه و دبیر دوم سفارت هند در سالن کنفرانس اتحادیه برگزار شد

  

لینک عکس ها

http://www.opex.ir/fa/album/28

 

۴ مرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۴۵