گفتگو دبیر کل اتحادیه با رادیو گفتگو

گفتگو دبیر کل اتحادیه با رادیو گفتگو
مصاحبه دبیر کل اتحادیه جناب آقای مهندس اسپندیاری و آقایان مرتضی شهریاری و محسن گنجی با رادیو گفتگو

لینک دانلود مصاحبه دبیر کل اتحادیه جناب آقای مهندس اسپندیاری  و آقایان مرتضی شهریاری و محسن گنجی با رادیو گفتگو

 

رادیو گفتگو 2رادیو گفتگو 2

رادیو گفتگو 1رادیو گفتگو 1

۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۴۹