خصوصی سازی حوزه انرژی را فعال می‌کند

خصوصی سازی حوزه انرژی را فعال می‌کند
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دولت باید در حوزه انرژی خصوصی سازی واقعی را زنده و فعال و به سرعت واحدهای این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند.

محمد مهدی راسخ، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار شانا، با اشاره به بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود گفت: در دولتهای گذشته نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی کارهایی صورت گرفت، اما کمتر دولتی برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی از یک بسته و یا نوشته استفاده کرده است.

وی افزود: هم اکنون دو مقوله رکود و تورم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و خارج شدن از این دو مقوله کاری سخت و دشوار است.

راسخ تصریح کرد: اقتصاد کشور به مثابه بیماری است که دچار سرطان شده، از این رو دولت تدبیر و امید تصمیم دارد این بیماری اقتصادی را از طریق این بسته درمان کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: واقعیت آن است که در شرایط کنونی و با استفاده از بسته پیشنهادی دولت می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید هرچند کار دشوار بوده و این بسته نیز دارای ابهامهایی است که باید برطرف شود.

راسخ به نقاط قوت و ضعف بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود اشاره کرد و گفت: دولت باید در حوزه انرژی خصوصی سازی واقعی را زنده و فعال کرد و به سرعت واحدهای این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: دولت باید با استفاده از بسته خروج غیرتورمی از رکود بتواند فرآورده‌های نفتی را به محصولات با ارزش بالا تبدیل کند و با واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی راه را برای این بخش هموار کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: جلب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور یکی دیگر از راهکارهایی است که دولت می‌تواند برای خروج غیر تورمی از رکود انجام دهد.

راسخ تاکید کرد: در کل به بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود با نگاه مثبت و خوشبینانه نگاه می‌شود، هرچند نقدهایی نیز بر آن وارد می‌دانیم که البته همه می‌توانند در مورد آن اظهار نظر کنند و آن را نقد و بررسی کنند.

۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۰۳