نظرخواهی در مورد مشکلات مرتبط با گمرک

نظرخواهی در مورد مشکلات مرتبط باگمرک

 

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام


احتراماً با توجه به اینکه این اتحادیه در آینده نزدیک نسبت به برگزاری جلسه مشترک با مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک اقدام خواهد

 

نمود، لذا چنانچه آن عضو محترم با هرگونه مشکل گمرکی مواجه می‌باشند، خواهشمند است، شرح مشکل را حداکثر تا پایان وقت اداری

 

روز یکشنبه مورخ 26/05/93 کتباً به دبیرخانه اعلام فرمایند تا پس از جمعبندی در جلسه مذکور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.


با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۰۸