انتخابات هیات رئیسه کمیسیون نفت، سواپ، بنکرینگ و ترانزیت

جلسه کمیسیون نفت، سواپ، بنکرینگ و ترانزیت رأس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 93/05/26 با حضور جمعی از اعضاء کمیسیون مذکور در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار شد. طی این جلسه انتخابات هیات رئیسه ضمن رأی‌گیری با ورقه برگزار شد و بر اساس آراء مأخوذه آقای مرتضی فیروزی به‌عنوان رئیس کمیسیون، آقای علی رحیمی به‌عنوان نایب‌رئیس اول و آقای جلال دیوانی آذر به‌عنوان نایب‌رئیس دوم کمیسیون برای مدت یکسال انتخاب شدند. در ادامه جلسه مسائل مربوط به سواپ، بنکرینگ و ترانزیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اتحادیه برای هیات رئیسه محترم آرزوی موفقیت دارد.


مشاهده تصاویر


با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ۰۹:۲۳