اضافه شدن گمرک کرمانشاه به فهرست گمرکات اجرایی مجاز

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراما بر اساس نامه شماره 93725/93/222 مورخ 27/05/93 مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران به عنوان ناظرین گمرکات

استان ها به اطلاع می رساند، گمرک کرمانشاه به فهرست گمرکات اجرایی مجاز مشمول بند 2 ذیل ماده 18 دستورالعمل پیشگیری از

قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی افزوده شده است.

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۳۵