عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
قیمت نفت در بودجه سال آینده بیش از 85 دلار نباشد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تعیین محتاطانه قیمت نفت در بودجه سال آینده، گفت که در صورت ادامه روند کاهشی قیمت نفت نباید قیمت نفت را در بودجه بیش از 85 دلار در نظر بگیریم.

محمد رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی، اظهار کرد: طبعا کاهش قیمت نفت بر بودجه اثرگذار است و بودجه را به سمت انقباضی شدن پیش می‌برد به ویژه که ما نمی‌توانیم یک مرتبه درآمدهای دیگر مثل درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم؛ چرا که با توجه به شرایط رکود این امر قابل پذیرش نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش درآمدهای نفتی منجر به این می‌شود که بودجه دولت هم با کاهش روبرو شود البته این می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصت از این جهت که اگر دولت جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند وابستگی بودجه به نفت کمتر می‌شود و تهدید از این نظر که کسری بودجه اتفاق می‌افتد.

رجایی ادامه داد: اگر دولت نتواند کاهش قیمت نفت را از منابع دیگر جبران کند ممکن است این کاهش قیمت در بودجه امسال هم اثرگذار باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کاهش قیمت جهانی نفت را دارای بعد سیاسی دانست و افزود: روند طبیعی بازار موجب کاهش قیمت نفت نشده بلکه این تبانی بین برخی قدرت‌های جهان با کشورهای نفت‌خیز بوده که به کاهش قیمت نفت منجر شده است بنابراین ممکن است تغییراتی اتفاقی بیفتد و قیمت نفت به قیمت واقعی برگردد.

وی با اشاره به احتمال تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر قیمت نفت، اظهار کرد: در این صورت بعد سیاسی تضعیف می‌شود و قیمت نفت افزایش می‌یابد اما به هر حال آینده مسائل سیاسی قابل پیش‌بینی نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ما باید قیمت نفت را در بودجه محتاطانه پیش‌بینی کنیم تا در سال آینده با مشکل مواجه نشویم اما اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد نباید قیمت نفت را بیش از بشکه‌ای 85 دلار برای سال آینده در نظر بگیریم.

۲۴ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۰۴