واگذاری سهام شرکت بهمن گنو به بخش خصوصی

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری سهام شرکت بهمن گنو به بخش خصوصی به بخش خصوصی جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

 

 

بهمن گنوبهمن گنو

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۳ دی ۱۳۹۳ ۱۰:۳۲