عضو محترم کمیسیون قیر

عضو محترم کمیسیون قیر

 

 با سلام

          احتراما، با عنایت به برگزاری جلسۀ «کمیسیون قیر» در روز یکشنبه مورخ 1493  و به منظور تهیـه و تدوین دستورجلسۀ این کمیسیون، خواهشمند است شرح مشکلات و مواردی را که جهت درج در دستور جلسه در نظر دارند، حداکثر تا ساعت  12:00 روز  یکشنبه مورخ 93/10/07  توسط فاکس به این دبیرخانه ارسال فرمایند.

 قبلاً از بذل توجـه و همکاری جنابعالی دراین زمینه تشکر می گردد.

 

 با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

 

۳ دی ۱۳۹۳ ۱۰:۳۳