مصرف سوخت مایع کشور کاهش یافت

مصرف سوخت مایع کشور کاهش یافت
مصرف نفت گاز و نفت کوره (سوخت مایع) کشور در هفته منتهی به ٢٨ آذرماه امسال به یک میلیارد و ٦٧ میلیون لیتر کاهش یافت.
به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، بخشهای مختلف مصرف کننده سوخت مایع از جمله نیروگاههای کشور در بازه زمانی ٢٢ تا ٢٩ آذرماه امسال، یک میلیارد و ٦٧ میلیون لیتر نفت گاز و نفت کوره مصرف کردند.

در بازه زمانی یاد شده ٧١٤ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر نفت گاز و ٣٥٢ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر نفت کوره مصرف شد.

مقایسه آماری هفته منتهی به ٢٨ آذرماه امسال با هفته پیش از آن (یک میلیارد و ١٧٠میلیون لیتر) از کاهش مصرف نزدیک به ١٠٣ میلیون لیتری این دو فرآورده ( نفت گاز و نفت کوره) حکایت دارد.

بیشترین مصرف نفت گاز با ١٢٤میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر به روز یکشنبه (٢٣ آذرماه) و کمترین میزان مصرف این فرآورده نیز با ٧٨ میلیون لیتر به روز جمعه (٢٨ آذرماه) مربوط می شود.

همچنین، بیشترین مصرف نفت کوره نیز در بازه زمانی یاد شده با ٥٦,١ میلیون لیتر به روز چهارشنبه (٢٦ آذرماه) و کمترین میزان مصرف آن نیز با ٤٧.٤ میلیون لیتر به روز جمعه (٢٨ آذرماه ) مربوط می شود.

بر پایه این گزارش، میانگین مصرف نفت گاز در هفته منتهی به ٢٨ آذرماه امسال، روزانه ١٠٢ میلیون و ٤٠ هزار لیتر و میانگین مصرف نفت کوره نیز ٥٠ میلیون و ٤١٠ هزار لیتر بوده است.
۳ دی ۱۳۹۳ ۱۰:۵۲
شانا |