نظرخواهی در مورد گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص شناسایی قوانین، مصوبات، بخشنامه ها و رویه های مخل کسب و کار

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً بر اساس نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیوست گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص شناسایی قوانین، مصوبات، بخشنامه ها و رویه های مخل کسب و کار ارسال می گردد. خواهشمند است، نظرات و پیشنهادات در این خصوص را در اسرع وقت کتباً به دبیرخانه اعلام تا پس از جمعبندی به آن اتاق منعکس گردد.

 

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۴ دی ۱۳۹۳ ۱۰:۱۰