تاسیس شوراهای مشترک بازرگانی ایران و چک، ایران و مجارستان و ایران و برزیل

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تاسیس شوراهای مشترک بازرگانی ایران و چک، ایران و مجارستان و ایران و برزیل جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

 

 

اتاق بازرگانی ایراناتاق بازرگانی ایران

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۴ دی ۱۳۹۳ ۱۰:۱۷