رئیس اتاق بازرگانی تهران:

رئیس اتاق بازرگانی تهران:
ایران از بهترین کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری است
 • ایران یکی از بهترین کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود و موقعیت و منابع کشور نیز زمینه‌های خوبی را برای این امر فراهم کرده است.
 • به گزارش خبرنگار شانا، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز (دوشنبه ٢٩ دیماه) در همایش فرصتهای سرمایه‌گذاری استان تهران گفت: سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور نقش اساسی را در همه شاخصها دارد و اگر سرمایه‌گذاری در کشوری شکل نگیرد آتیه آن کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

  یحیی آل اسحاق افزود: سرمایه‌گذاری در ایران در حوزه اقتصادی اگر با واقعیتها همراه نباشد در حد تشریفات باقی می‌ماند و لازم است که واقعیتها را درست تحلیل کنیم و برنامه‌ریزی صحیحی نیز انجام دهیم.

  وی تصریح کرد: از جمله شاخصه‌های مطرح در سرمایه‌گذاری می‌توان به ابعاد بازار توسعه‌یافتگی اقتصاد، فراوانی منابع طبیعی، ثبات اقتصادی و فضای کسب و کار و نیز هزینه‌های کسب و کار و نیروی انسانی اشاره کرد.

  رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سرمایه‌گذاری بحثی بلندمدت است، نه کوتاه‌ مدت، زیرا سرمایه‌گذار نتیجه سرمایه‌گذاری خود را پس از چندسال دریافت می‌کند و با توجه به این که ایران زمینه‌های قابل قبول و در حال رشد و بازاری بالقوه دارد باید از این ظرفیت جهت جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

  آل اسحاق گفت: براساس برنامه‌ریزیهای انجام شده جذب سرمایه گذاری از برنامه‌های کشورمان است و موقعیت و منابع کشور نیز زمینه‌های خوبی را برای این امر فراهم کرده است.

  وی افزود: مشکل ما نداشتن نسخه و یا مدیران کاربلد نیست، بلکه مشکل ما در سرمایه‌گذاری فضای تصمیم‌گیری است که امیدواریم این چالش نیز بزودی حل شود.

۲۹ دی ۱۳۹۳ ۱۵:۲۴