اعزام هیات تجاری به کشور ازبکستان به ریاست مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعزام هیات تجاری به کشور ازبکستان به ریاست مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

                                                                                                                                             

اعزام هیات تجاری به کشور ازبکستان به ریاست مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارتاعزام هیات تجاری به کشور ازبکستان به ریاست مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت
       

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۸ فروردین ۱۳۹۴ ۱۷:۰۴