برگزاری اولین مجمع عمومی شورای مشترک بازرگانی ایران و کویت

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری اولین مجمع عمومی شورای مشترک بازرگانی ایران و کویت جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

                                                                                                                                             

برگزاری اولین مجمع عمومی شورای مشترک بازرگانی ایران و کویتبرگزاری اولین مجمع عمومی شورای مشترک بازرگانی ایران و کویت
       

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۶:۰۹