مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوزهای یکساله تسهیلات صادراتی (خوشنامی)

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 94/1230/ص مورخ 94/01/30 مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  منضم به نامه شماره 92/4446/ص مورخ 92/11/02 آن مدیریت در خصوص مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوزهای یکساله تسهیلات صادراتی (خوشنامی)، ایفاد می‌گردد. از اعضاء متقاضی تمدید خوشنامی درخواست می گردد، تا مدارک خود را بر اساس مفاد مندرج در نامه های مذکور به دبیرخانه اتحادیه ارائه تا پس از بررسی نسبت به ارسال آن به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام مقتضی معمول گردد.

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوزهای یکساله تسهیلات صادراتی (خوشنامی)مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوزهای یکساله تسهیلات صادراتی (خوشنامی)
 
مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوزهای یکساله تسهیلات صادراتی (خوشنامی)مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوزهای یکساله تسهیلات صادراتی (خوشنامی)

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ۱۴:۰۰