مجاز شدن گمرک سهلان به انجام تشریفـات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز ( صرفا محصولات تولیدی متعلق به واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 8/8174 دفتر صادرات گمرک ایران به عنوان ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل در خصوص مجاز شدن گمرک سهلان به انجام تشریفـات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

                                                                                                                                              

مجاز شدن گمرک سهلان به انجام تشریفـات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گازمجاز شدن گمرک سهلان به انجام تشریفـات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز
      

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ۱۵:۲۳