دستورجلسه کمیسیون قیر مورخ 94/3/10

عضو محترم کمیسیون قیر

 

     احتـراماً بدینوسیلـه از جنابعـالی‌ دعـوت بعمـل می آید تا در جلسـه کمیسیون قیر که روز یکشنبه مورخ 94/03/10 برگـزار می شـود جهـت بحـث و تبـادل نظـر حضـور بهـم رسانیـد.

 

زمان:  روز یکشنبــه مــورخ  10/03/94 ساعــت  16:00

مکان: خ بهشتی، خ مفتح شمالی، خ نقدی،   پلاک 10، طبقه اول

 

دستور جلسه:

1.       استماع اخبار (20 دقیقه)

2.       بحث و بررسی پیرامون مشکلات قیر صادراتی (30 دقیقه)

3.       تعیین قیمت برای انواع قیر برای ماه June (30 دقیقه)

4.       سایر مسائل

 

بدیهی است حضور فعال و به موقع اعضای محتر م در این جلسْه نشان دهنده روحیه اتحاد بین اعضاء و موجب رونق بیشتر جلسه و فرصت برای طرح مسائل و مشکلات صنفی و همفکری در مورد پیدایش راهکارهای مناسب برای رفع آنها خواهد بود. امید است با حضور موثر خود کمیسیون را در جهت پیشبرد اهداف آن یاری فرمایید.

حسن تاجیک

رئیس‌کمیسیون

۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۲۸