فصل سوم دستورالعمـل مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه فـرآورده‌هـای نفتـی یـارانـه‌ای //تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز

فصل سوم دستورالعمـل مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه فـرآورده‌هـای نفتـی یـارانـه‌ای //تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز
دستورالعمـل پیشگیری و مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه فـرآورده‌هـای نفتـی یـارانـه‌ای، وفق ماده 67 دستورالعمل مذکور در اردیبهشت ماه سال 1388 اصلاح و با تأیید نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جهت اجرا ابلاغ شده است. متن فصل سوم آن که درباره تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز می باشد به شرح زیر می باشد:

فصل سوم : تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز

ماده12- تولیدات کارخانجاتی که قابلیت تولید آن به به تأیید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن با مسئولیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده باشد صرفا در حد ظرفیت عملی مورد تایید کمیته توسط واحد تولیدی یا سایرین مجاز می‌باشد.

تبصره1: سازمان استاندارد موظف است ظرف مدت 6 ماه تولیدکنندگان و محصولات تولیدی آنان را کدگذاری و مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ضریب خطای مجاز هر محصول به گمرک ایران و آزمایشگاه‌های معتبر اعلام تا پس از آن این مشخصات در گمرکات اجرایی مجاز مبنای تطبیق با نتیجه آزمایشات قرار گیرد.

تبصره2: کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پلمپ شده می‌باشند که در آن جزئیات ورود- خروج مواد اولیه و کالای تولیدشده یا صادراتی با ذکر مبدا و مقصد ثبت شده باشد. این دفاتر می‌باید در دسترس بازرسان ذیصلاح باشند. در صورت عدم وجود این دفاتر در هنگام بازرسی‌ها این واحدها امکان استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده در این دستورالعمل را نخواهند داشت.

ماده 13- صادرات فرآورده‌های نفتی پس از اظهار صحیح کالا در گمرک اجرایی مجاز و اعلام فرمولاسیون مواد تشکیل‌دهنده و مشخصات فنی آن، انجام نمونه‌برداری، آزمایش فرآورده از نظر وجود مواد یارانه‌ای (تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات موضوع تبصره 1 ماده 12 و در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) و با رعایت قوانین و مقررات گمرکی صورت می‌‌گیرد.
 
تبصره1: در هنگام اعلام فرمولاسیون ضریب خطای مجاز فنی نیز ذکر خواهد شد.

تبصره2: شرکت‌های بازرگانی یا بازرگانان صادرکننده موظفند تولیدکننده کالای صادراتی خود را در گمرک اظهار و ثبت نمایند. حجم محموله صادرشده از سقف ظرفیت عملی مجاز تولید کننده، کسر و گمرک اطلاعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجی، اظهارکننده کالا، منشاء تولید و مقصد فرآورده‌های صارداتی را به سامانه متمرکزی که توسط ستاد ایجاد خواهد شد ارسال می‌نماید.

تبصره3: کلیه صادرکنندگان موظفند یک نسخه از حواله صادره تولیدکننده را به حوزه مالیاتی ارسال نمایند.

ماده14- بجز صادرات رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه (بیش از 50 درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد) که از مبادی رسمی صادراتی وزارت نفت انجام می‌گیرد هرگونه اظهار،‌ترخیص و صادرات فرآورده‌های فوق به خارج از کشور در یک مرحله و فقط از گمرکات مرزی زیر که توسط گمرک ایران اعلام گردیده است،‌مجاز و در سایر مبادی منجمله بازارچه‌های مرزی ممنوع است.

1- جلفا 2- بازرگان 3- بندر امام خمینی (ره) 4- بندر شهید رجایی 5- دوغارون 6- میرجاوه 7- سرخس 8- آستارا 9- خسروی 10- بندربوشهر 11- نوردوز 12- رازی (فقط برای خروج قطار به ترکیه) 13- مهران 14- باشماق 15- خارک (صرفاً برای تولیدات شرکت پتروشیمی خارک)

تبصره1: بمنظور تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه، صرفا صدور محصولات تولیدی این مناطق از گمرک منطقه مربوطه بلامانع است.

تبصره2: محموله‌های فله‌ای که به صورت ریلی از مرز میرجاوه خارج می‌شود با رعایت تبصره 1 ماده 16 این دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است.

ماده15- گمرک از کلیه فرآورده‌های مایع نفتی بر اساس ضوابط استاندارد، در حضور نماینده صاحب کالا و نماینده اداره استاندارد و در صورت لزوم نماینده مدعی العموم، بر اساس استانداردهای علمی نمونه‌برداری و سپس با کدگذاری (حتی‌المقدور توسط حراست گمرک و در مواردی که حراست فاقد توانایی است توسط کارکنان مورد تایید ناظر و مدیر کل گمرکات استان مربوطه ) و بدون ذکر نام و کلاسه پرونده به آزمایشگاههای معتبری که توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می‌شود ارسال می‌نماید.

تبصره1: فرآیند اخذ نمونه حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و پاسخ نهایی آزمایش و اعلام نتیجه کارگروه فنی استاندارد حداکثر ظرف یک هفته، برابر شیوه نامه‌ای که به تصویب دبیرخانه می‌رسد می‌باشد.

تبصره 2: در مواردی که محموله بیش از 500 هزار لیتر باشد گمرک محل موظف است پس از اظهار و همزمان با انجام تشریفات گمرکی مراتب را بدون توقف در روند اجرایی و جهت اطلاع به ستاد اعلام نماید.

ماده16- ملاک اعظای مجوز صادرات انطباق موارد زیر است:
الف. نتایج نمونه‌های آزمایش شده
ب. مشخصات کالای اظهارشده در گمرک توسط صادرکننده و یا نماینده قانونی وی
ج. در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی باشد انطباق نتیجه آزمایش و مشخصات اظهارشده با مشخصات فنی و فیزیکی مصوب سازمان استاندارد (مندرج در دفترچه استاندارد ملی تدوین شده ) الزامی است.

تبصره: در مواردی که کالا بطور صحیح اظهار گردیده باشد در صورتی که درصد مواد یارانه‌ای آن مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد)-حداکثر تا 10 درصد- مجوز صادرات توسط گمرک صادر و در غیر این صورت صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه‌ای بودن فرآورده یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی و واریز آن به حساب وزارت نفت نزد خزانه می‌باشد.

ماده17- عدم تطبیق موارد مندرج در ماده 16 و اظهار خلاف، تخلف محسوب و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود بر اساس موارد زیر برخورد خواهد شد:
1- در صورتی که درصد فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای موجود در محموله صادراتی مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه‌ای بودن فرآورده یا پرداخت 2 برابر مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی و واریز آن به حساب خزانه می‌باشد.

2- در صورتی که درصد فرآورده‌ نفتی یارانه‌ای موجود در محموله صادراتی بیشتر از مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) گمرک موظف است نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه‌ای بودن مواد اقدام و در صورت عدم ارائه و یا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکیل و اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد.

تبصره1: در صورت وقوع موارد مربوط به بند 1 و 2 این ماده، شرکت صادر کننده امکان استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل را نخواهد داشت و بدون استفاده از تسهیلات با رویه معمول جاری اقدام می‌نماید.

تبصره2: صادرات فرآورده‌های ترکیبی فاقد استاندارد ملی و ضایعات پتروشیمی و ... برابر رویه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی وزارت صنایع و معادن، شرکت ملی پخش، موسسه استاندارد و گمرک تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره3: صادرات هر نوع فرآورده نفتی مشمول استاندارد اجباری و تشویقی به صورت غیر مظروف در موارد استثناء منوط به رعایت آئین‌نامه صادرات و واردات سازمان استاندارد می‌باشد.

ماده 18- جهت تسهیل و روانسازی فرآیند صادرات و کاهش زمان آن، تسهیلات زیر برای صادرکنندگان درنظر گرفته می‌شود:
1- به منظور تسهیل در صادرات توسط شرکت‌های خوشنام، اجازه داده می‌شود پس از انجام نمونه برداری و با اخذ تعهد کتبی از صادر کننده، صادرات محصولات انجام می‌پذیرد. در صورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده‌ یارانه‌ای در محموله باشد، شرکت متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت‌های خوشنام خارج می‌شود.

2-به منظور تسهیل در امر صادرات توسط شرکت‌های خوشنام، به این شرکتها اجازه داده می‌شود کالای خود را در گمرکاتی که مورد تأیید گمرک ایران باشد یا ایستگاه راه آهن در محوطه گمرکی قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمرکات مرزی خارج نمایند. این موضوع نافی وظایف گمرک خروجی در کنترل پلمپ، تطبیق فرآورده با اظهارنامه و... نخواهد شد. فهرست این گمرکات توسط گمرک ایران با هماهنگی ستاد اعلام خواهد گردید.

3- جهت تسهیل در صادرات محصولاتی که دارای علامت استاندارد ملی، اجازه داده می‌شود صادرات محصول با اخذ تعهد کتبی از صادر کننده و پس از انجام مراحل نمونه برداری انجام پذیرد. گمرک مراحل آزمایش و دریافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام می‌دهد در صورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده‌ یارانه‌ای بیش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت صادر کننده متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکتهای خوشنام خارج می‌شود و با شرکت تولید کننده برابر مفاد ماده 19 برخورد خواهد شد.

4- جهت تسهیل در صادرات محصولاتی که دارای کد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشند، صادرات این محصولات پس از انجام مراحل نمونه‌برداری، تطبق نتیجه آزمایش با مشخصات اظهار شده و بدون اخذ نظر کارگروه فنی استاندارد، امکان پذیر است.

5- در مواردی که شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد با قید شرط ضمن عقد در قرارداد با صادرکنندگان، مسئولیت صحت صادرات را قبول و تطبیق مشخصات کالای اظهار شده با فرمولاسیون اعلامی و عدم وجود فرآورده یارانه‌ای را رسماً گواهی نمایند، اجازه داده می‌شود پس از سپردن سفته به میزان 3 برابر ارزش محموله صادراتی به قیمت بین‌المللی نفت گاز و اجازه موضوع بند 6 همین ماده و انجام نمونه‌برداری، صادرات انجام پذیرد. در صورت تخلف، شرکت بازرسی کننده مسئول اجرای تعهدات خود خواهد بود با اعلام گمرک، سازمان استاندارد نسبت به تعلیق یا محرومیت شرکت بازرسی حسب مورد اقدام می‌نماید.

6- صادرکنندگانی که خواهان صدور محموله خود قبل از وصول جواب آزمایش نمونه و پاسخ کارگروه فنی سازمان استاندارد موضوع ماده 13 می‌باشند، می‌بایست به میزان 3برابر ارزش محموله صادراتی به قیمت بین‌المللی نفت گاز ضمانت‌نامه بانکی به گمرک بسپارند و به گمرک اجازه دهند که در صورت احراز یارانه‌ای بودن محموله، راساً نسبت به برداشت از ضمانت‌نامه بانکی اقدام نماید.

تبصره1: سفته‌های موضوع این ماده در یک دوره یک ساله قابلیت استفاده خواهد داشت.

تبصره2: به جهت مساعدت به شرکتهای تولیدی و صادراتی فرآورده‌های نفتی که به دلیل تخلف در فهرست شرکتهای خوشنام قرار ندارند یا امکان استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل را ندارند، اجازه داده می‌شود در صورت تعویض کارکنان متخلف و انجام فعالیت سالم تولیدی و صادراتی پس از مدت یکسال جهت قرار گرفتن در فهرست شرکتهای خوشنام یا امکان استفاده از تسهیلات کتباً درخواست نمایند در این خصوص کمیته موضوع ماده62- بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده19- در صورت احراز تخلف و صدور حکم محکومیت قضایی برای صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
1-گمرک مشخصات صادرکنندگان متخلف را با ذکر منشاء تولید محصول مورد تخلف به دبیرخانه ستاد اعلام تا از آن طریق موضوع به مراجع ذیربط جهت اعمال قانون و عدم ارائه تسهیلات منعکس شود.

2-گمرک علاوه بر پیگرد قانونی و درخواست ابطال کارت بازرگانی، مطابق ماده 19 ق.م اسلامی درخواست مجازات تتمیمی نماید.

3-در صورتی که کالای صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از این علامت را برای این کالا حداقل به مدت یکسال به حالت تعویق درآورده و موضوع را از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع رسانی نماید.

ماده20- صادرات کالاهایی که از طریق بورس خریداری می‌گردد با ارائه مدارک مثبته همچنین اقلام شیمیایی و صنعتی که به لحاظ ماهیت و شکل آنها امکان ترکیب با موارد یارانه‌ای را ندارند بعد از بررسی و تطبیق ماهیت با اظهارنامه صادراتی در صورت تایید سازمان استاندارد از شمول این دستورالعمل خارج است. لیست این اقلام توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می‌گردد.

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید...

۸ بهمن ۱۳۹۰ ۱۴:۵۵
اوپکس |

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.