اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران

 

اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایراناساسنامه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران
 

فصل اول-کلیات

 
 ماده-1-موضوع فعالیت
نظر به لزوم ساماندهی و قانونمندی در امور حرفه‌ای و تخصصی و به منظور ایجاد نظم در صدور فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی و بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین استفاده از تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و انتقال اطلاعات و به هنگام کردن آنها، و برخورداری از سیاستگزاری مناسب و واحد جهت مقاصد تجارتی و خدماتی در زمینه‌های فوق و نیز به منظور تأمین حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امور مذکور باشد اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی  ایران طبق مبانی ذیل تشکیل می‌گردد.

 ماده 2

نام :

نــــــام:   اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می‌شود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و غیر سیاسی و غیر انتفاعی می‌باشد.در اجرای بند ک ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 15/02/69، این اتحادیه وابسته به اتاق ایران می‌باشد و با توجه به مفاد آئین‌نامه تشکل‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعالیت می‌نماید.

 ماده 3- تابعیت:

تابعیت اتحادیه ایرانی است.

 ماده 4- اقامتگاه قانونی:

اقامتگاه قانونی اتحادیه در تهران می‌باشد. هیئت مدیره محل دفتر مرکزی را تعیین خواهد نمود.

 تبصره : در صورت تغییر دفتر مرکزی اتحادیه مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی و کتباً به اطلاع اعضاء و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید.

 ماده 5- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت اتحادیه در ایران و خارج از کشور است. اتحادیه می‌تواند پس از تصویب هیئت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه نقاط کشور شعبه و نمایندگی و در خارج از کشور دفاتری دایر نماید. شرایط تشکیل شعب می‌بایست مطابق با آئین‌نامه‌های اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.

 ماده 6- مدت:

مدت فعالیت اتحادیه نا محدود است.

–فصل دوم اهداف و وظایف

 ماده 7- اهداف‌ اتحادیه عبارتند از:

 1-7-تلاش جهت ساماندهی کلیه امور تولید،صادرات ،واردات،ترانزیت،سواپ و بنکرینگ. 

2-7-جمع‌آوری اطلاعات پیرامون تولید، عرضه ، تقاضا ، قیمت و بازارهای مصرف و در  دسترس قرار دادن آنها برای ارتقاء دانش اعضاء.

3-7- بازاریابی مستمر جهت کالا و خدمات قابل عرضه اعضاء و بهره‌گیری از ره‌یافت‌های جدید برای افزایش سهم در بازارهای مختلف و گسترش فعالیت‌ها.

4-7- ارائه خدمات به اعضاء و تلاش در جهت رفع مشکلات اعضاء

5-7- همکاری با مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران از طریق ارائه نظرات تخصصی در تهیه، تنظیم و تغییر قوانین، مقررات و بخشنامه های مرتبط با صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

6-7- همکاری با فعالان اقتصادی در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی کشور در جهت رفع موانع تولید و خدمات و ارتقاء صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی

7-7-  ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری کشور و همچنین سازمان‌های مالی و پولی بین الملل جهت فراهم سازی خدمات و تسهیلات مالی و اعتباری برای اعضاء.

8-7-  ایجاد ارتباط با کلیه مراجع و سازمانهای دولتی و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای غیر دولتی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح جهت رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات در کلیه بخشهای مرتبط با صادرات فرآورده های  نفت،گاز و پتروشیمی از جمله حمل و نقل، امور گمرکی، انبار داری و مخازن، بسته بندی، کنترل کیفیت و استاندارد، تأمین مواد اولیه و غیره

9-7-جذب افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت جهت عضویت در اتحادیه.

10-7-ایجاد واحد کنترل کیفیت و بازرسی جهت نظارت و حصول اطمینان از رعایت مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه.

11-7- ایجاد واحدهای آموزشی و تحقیقاتی، برگزاری نمایشگاه ها و همایش های تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و همچنین هماهنگی و اعزام هیأتهای تخصصی به سایر کشورها و حضور در همایش های خارجی مرتبط با فعالیت اتحادیه.

12-7-تشکیل دفاتر  در خارج از کشور به منظور کسب و تحقق اهداف اتحادیه.

13-7-انجام امور اداری، فرهنگی، علمی، صنعتی، اقتصادی، بازرگانی، تحقیقاتی،تبلیغاتی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.

14-7-قبول داوری و حکمیت در جهت حل و فصل اختلافات فیمابین اعضاء و نیز میان اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

15-7-اطلاع رسانی شفاف و منظم به داخل و خارج اتحادیه از طریق وب سایت اتحادیه، انتشار کتب و نشریات و ارسال خبرنامه الکترویکی و دیگر روشهای متداول اطلاع رسانی، در خصوص اقدامات اتحادیه، قوانین و مصوبات ملی و بین المللی مربوطه، فرصتها و دیگر موارد لازم با کسب مجوز از مراجع ذیربط .

16-7-تشویق و ترغیب اعضاء جهت توسعه همکاری از طریق تاسیس شرکت های سرمایه‌گذاری،کنسرسیوم‌های صادراتی و اقتصادی،مشارکت،عقود اسلامی،شرکت های تعاونی و سایر موارد مشابه

17-7 -معرفی اعضاء به وزارتخانه ها ، سازمان ها و دستگاههای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز و همچنین عضویت در کمیته های تخصصی ، علمی و صنفی

18-7-  ارائه پیشنهادات اجرایی و تعامل در راستای تحقق اهداف اتحادیه به نهادها ، سازمان ها ، وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط، خاصه وزارت نفت و کمیسیونهای تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی.

19-7- کوشش برای جذب سرمایه، بازار، فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر داخلی و خارجی در جهت ساماندهی موارد مرتبط با صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی برای اعضاء

20-7- اخذ و اجرای آن دسته از وظایف اجرایی و تفویضی قوای سه گانه که به "اتحادیه" واگذار می شود.

21-7-  برنامه ریزی و پیگیری در جهت بهره مندی بیشتر اعضاء از سیاست های حمایتی دولت و سایر قوا

22-7- تلاش و تعامل جهت کاهش تصدی گری دولت در صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی.

 فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن 

  ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها در امور مربوط به صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی می ‌باشد می‌توانند به عضویت اتحادیه در آیند:

 ماده 9ـ

الف) تابعیت ایرانی داشته باشند.

ب)تحت یکی از عناوین شرکت‌های تجاری،  تولیدی و یا خدماتی مرتبط با صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی موضوع ماده 20 قانون تجارت عضو یکی از اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن یا تعاون باشند و بسته به نوع فعالیت و اشتغال، مجوز‌های قانونی رایج کشور را اخذ نموده باشند.

تبصره - اشخاص حقوقی خارجی می توانند با رعایت سایر مقررات مربوطه به عضویت اتحادیه درآیند.

 ماده 10-  اتحادیه پذیرفته می‌شوند می‌بایستی دارای شرایط عمومی زیر باشند:

 الف   ـ تابعیت ایرانی،

ب    ـ اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور،

 ماده 11-اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست دارای شرایط اختصاصی زیر نیز باشند:

 الف   ـ داشتن کارت بازرگانی معتبر از یکی از اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور .

ب-   داشتن اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فعالیت مرتبط با صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

ج-   نظر مثبت کمیسیون فنی نظارت و  پایش.

د-   حسن شهرت

هـ- نداشتن محکومیت به خاطر مفاسد مالی و قاچاق کالا و ارز

و- ارائه معرفی نامه کتبی از دو عضو اتحادیه

ز- امضاء مرامنامه اتحادیه.

ح- پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالیانه

 ماده 12ـ فعالیت متقاضیان عضویت در اتحادیه در زمینه صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی باید بوسیله ارائه مستندات مورد تائید یکی از کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته و سپس به تصویب هیات مدیره برسد.

 ماده 13ـ رعایت مفاد این اساسنامه و کلیه آئین نامه ها و مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی اتحادیه و همچنین مقررات مربوطه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای کلیه اعضاء اتحادیه اجباری خواهد بود.

 ماده 14- کلیه اعضاء اتحادیه مطابق ماده‌های 50  و 51 اساسنامه موظف به پرداخت ورودیه در هنگام شروع عضویت و حق عضویت‌های سالیانه و همچنین حمایتهای مالی و سایر موارد مصوب مجامع عمومی می‌باشند.

 فصل چهارم ـ ارکان
 

 ماده 15- ارکان اتحادیه عبارتند از:

0                     مجمع عمومی،

0                     هیئت مدیره،

0                     بازرس،

 ماده 16ـ مجمع عمومی:

مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در اتحادیه می‌باشد.

1-16-دعوت برای هر یک از مجامع عمومی توسط هیئت مدیره با یک بار درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار منتخب به عمل می‌آید. تاریخ انتشار آگهی حداقل باید پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باشد. دستور جلسه و روز و ساعت و محل برگزاری مجمع باید در آگهی ذکر شود. ضمناً دعوتنامه جداگانه‌ای با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دبیرکل یا بازرس و یا تجمع حداقل نصف به علاوه یک اعضاء برای اعضاء به آدرس اعلام شده آنها و یا از طریق دورنگار یا پست الکترونیک  ارسال می گردد و از طریق اطلاع رسانی به اتاق ایران جهت قرار دادن آگهی دعوت در وب سایت رسمی اتاق اقدام بعمل می آید.

2-16-هر یک از شرکت‌های عضو برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را کتباً به عنوان نماینده تام‌الاختیار                 شرکت به اتحادیه معرفی می‌نماید. معرفی‌نامه با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. معرفی‌نامه به هیئت مدیره یا دبیرکل  یا بازرس اتحادیه و یا اعضاء منتخب تجمع نصف به علاوه یک ارائه و با مورد تأیید قرار گرفتن آن، نماینده شرکت حق حضور در مجامع و انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد.

3-16-اخذ رأی در مجامع عمومی اتحادیه به صورت علنی و با بالا بردن دست می باشد مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرس و یا در صورت تصویب مجمع که به صورت کتبی و غیر علنی خواهد بود.

4-16-برای تشکیل هر مجمع ابتدا از میان حاضرین در جلسه یک نماینده شرکت عضو (ترجیحاً مسن ترین)، جلسه را اداره می‌نماید و چنانچه تعداد اعضاء حاضر در جلسه به حد نصاب رسیده باشد، بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رأی به عمل خواهد آمد. سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را به عهده گرفته رسمیت جلسه را اعلام می‌نماید.

5-16-در هر جلسه مجمع، منشی جلسه صورتی از اسامی نمایندگان اعضاء حاضر در جلسه را تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع می‌رساند و متعاقباً بعد از مذاکرات و تصمیمات مجمع خلاصه‌ای از آن را تنظیم و صورتجلسه نموده و به امضاء اعضاء هیئت رئیسه مجمع خواهد رساند. این صورت مجالس در دبیرخانه  اتحادیه نگهداری و مندرجات آن برای کلیه اعضاء معتبر خواهد بود.

6-16-تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی اتحادیه که طبق مواد این اساسنامه تشکیل گردیده درباره کلیه اعضاء اعم از حاضر یا غایب و حتی اعضایی که با تصویب آن مخالفت کرده‌اند نافذ و لازم‌الاتباع می‌باشد.

7-16-در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق‌العاده) نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان ناظر دعوت خواهد شد.

8-16-کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق‌العاده) بایستی به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برسد.

9-16-هر یک از اعضاء شرکت کننده در مجمع می تواند فقط وکالت یک عضو دیگر از اعضاء را برای شرکت در مجامع بگیرد که می بایست به تایید هیئت مدیره یا دبیرکل یا بازرس یا اعضاء منتخب تجمع نصف بعلاوه یک برسد.

10-16- نماینده هر عضو بعنوان شرکت کننده در مجمع باید عضو هیات مدیره شرکت متبوع خود باشد.

 ماده17- مجامع عمومی بر دو نوعند:

0                     مجمع عمومی عادی

0                     مجمع عمومی فوق‌العاده

 ماده 18- مجمع عمومی عادی اتحادیه سالانه یک بار (ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسی) به دعوت هیئت مدیره و با رعایت ماده 16 اساسنامه با حضور حداقل نصف به علاوه یک از نمایندگان اعضاء اتحادیه رسمیت می‌یابد. مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به هر تعداد که لازم باشد برابر مقررات می‌تواند تشکیل گردد و آن نیز با حضور حداقل نصف بعلاوه یک از نمایندگان اعضاء اتحادیه رسمیت خواهد یافت. تصمیمات مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق‌العاده در کلیه موارد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء اعضای حاضر در جلسه نافذ  ومعتبر خواهد بود.

 ماده 19- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق‌العاده به شرح زیر است:

1-19 ارائه گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته.

2-19 گزارش پیش بینی بودجه سال جاری.

3-19 تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه دریافتی از اعضاء.

4-19 گزارش بازرس اتحادیه.

5-19 تصویب ترازنامه و گزارش مالی و عملکرد سالانه هیئت مدیره.

6-19 تعیین خط مشی اتحادیه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد‌های هیئت مدیره برای سال جاری.

7-19 انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و بازرس که مدت مأموریت آنها خاتمه یافته است یا مستفعی گشته‌اند و یا فوت نموده‌اند.

8-19 انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار.

 ماده 20- هیئت مدیره موظف است که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین حداقل پانزده روز قبل از پایان دوره جاری برگزار نماید.

 ماده 21- مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء اتحادیه با رعایت ماده 16 اساسنامه تشکیل می‌یابد.

 ماده 22-     مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل دو سوم نمایندگان اعضاء اتحادیه رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات مجمع با رأی سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می‌شود.

 ماده23- بازرس چنانچه تشکیل مجمع عادی به طور فوق‌العاده و یا فوق‌العاده را ضروری تشخیص دهد مراتب را کتباً به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است ظرف حداکثر 5 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، اعضاء اتحادیه را طبق تشریفات برای تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید و در صورت استنکاف هیئت مدیره بازرس رأساً با رعایت اساسنامه اقدام خواهد نمود.

 ماده 24- تجمع حداقل نصف به علاوه یک اعضاء اتحادیه نیز می‌تواند تشکیل مجامع عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده را از هیئت مدیره اتحادیه خواستار شود و هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی تجمع، اعضاء را جهت تشکیل مجمع دعوت، در غیر این‌صورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف خواهد بود طبق تشریفات مقرر مجمع مورد نظر را حداکثر طی مدت 5 روز دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع نماید تجمع اعضاء حق آن را خواهد داشت که مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام کند.

 ماده 25- چنانچه در اولین جلسات هر یک از مجامع، حد نصاب حضور تعیین شده محقق نشود،جلسه بعدی با رعایت تشریفات قانونی حداکثر 15 روز  پس از اعلام عدم رسمیت جلسه اول با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد.

 ماده26- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده عبارتند از:

الف   ـ تغییر و اصلاح اساسنامه اتحادیه،

ب    ـ انحلال اتحادیه و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه،

ج      ـ عزل انفرادی یا جمعی اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس،

 ماده27- هیئت مدیره:

اتحادیه به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو  نفر عضو علی‌البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین نمایندگان واجد شرایط شرکت‌های عضو برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد.

1-27-بعد از اختتام دوره مأموریت هیئت مدیره تا انتخاب و تعیین هیئت مدیره جدید، کلیه مسئولیت‌ها همچنان بر عهده اعضای هیئت مدیره قبلی باقی خواهد ماند.

2-27-انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره حداکثر برای دو دوره متوالی و انتخاب مجدد پس از یک دوره فاصله امکان پذیر می باشد.

 ماده28-شرایط عضویت در هیئت مدیره:

الف   ـ دارا بودن تابعیت ایرانی،

ب    ـ حسن شهرت،

ج      ـ نداشتن محکومیت کیفری،

د      ـ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور،

ه      ـ دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج و پنج سال سابقه کار مرتبط و موثر در امور صادرات فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی یا حداقل دیپلم و 15 سال کار اجرایی مرتبط و مؤثر،

و       ـ دارای معرفی‌نامه از شرکت متبوع خود که عضو اتحادیه می‌باشد.

ز       -متقاضی شرکت در انتخابات هیئت مدیره بایستی مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره شرکت عضو باشد.

 ماده 29- داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید از زمانی که دستور جلسه مجمع عادی آگهی گردید تا ده روزکاری قبل از تشکیل مجمع درخواست داوطلبی خود را کتباًبه پیوست مدارک لازم جهت عضویت در هیات مدیره  به دبیر‌خانه اتحادیه تسلیم نماید.درخواست هایی که بعد از تاریخ مذکور به دبیرخانه اتحادیه ارسال گردد به هیچ وجه مورد قبول واقع نخواهد شد.

 تبصره 1: بررسی مدارک داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه توسط دبیرخانه انجام پذیرفته و می بایست به تایید بازرس برسد.در صورت رد داوطلبی، دبیرخانه موظف است حداکثر دو روز پس از دریافت مدارک علت آن را به اطلاع او به صورت محرمانه برساند.

تبصره 2: داوطلب رد شده می‌تواند اعتراض خود را به اطلاع هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برساند و تصمیم هیئت رئیسه اتاق ایران در این باره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره 3: نامزد عضویت در انتخابات هیات مدیره می بایست شخصاً در جلسه مجمع حضور داشته باشد مگر با عذر موجه با تایید مجمع.

تبصره 4: دبیرخانه می بایست 3 روز مانده به انتخابات لیست اسامی داوطلبان را همراه با رزومه دریافتی از ایشان به اعضاء اتحادیه اطلاع رسانی نماید.

 ماده 30- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.

 ماده 31- چنانچه عضو هیات مدیره اتحادیه از تشکیلات شرکت متبوعه خود خارج گردد لازم است حداکثر ظرف مدت 3 ماه مدارک لازمه دال بر عضویت در هیئت مدیره یکی از شرکت های عضو (سابق و یا جدید الورود) را ارائه نماید.در غیر اینصورت هیچ سمتی در هیئت مدیره اتحادیه نخواهد داشت و بجای ایشان عضو علی البدل انتخاب خواهد شد.

 ماده 32- در صورتی‌که هر یک از اعضای هیئت مدیره در طول دوره مأموریت خود یک یا چند شرط موضوع ماده 28 را از دست بدهد این امر موجب عزل او خواهد شد.

 ماده33- در صورت استعفاء و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.

 ماده34- پس از تایید صورتجلسه مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره توسط نماینده اتاق ایران، هیئت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب آنها تشکیل می‌شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و  یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب و مراتب را جهت ثبت و انتشار آکهی و درج در روزنامه رسمی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام خواهد نمود.

تبصره 1: اوراق و اسناد تعهد آور و مدارک مالی و اسناد مجاز اتحادیه با امضاء ثابت رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دبیرکل همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.

تبصره 2: کلیه مکاتبات عادی اداری با امضاء دبیرکل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.

 ماده 35-‌ مدت تصدی هر یک از سمت‌های اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. متصدیان هریک از سمت‌ها توسط هیئت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می‌باشند.

 ماده 36- جلسات هیئت مدیره هر پانزده روز یکبار و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس یا دیگر اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوت‌نامه معین شده تشکیل خواهد شد.

 ماده 37- در صورت استعفاء یا فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره، عضو علی‌البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی‌که اعضاء علی‌البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب در هیئت مدیره به قید قرعه به عمل خواهد آمد.

تبصره : غیبت سالیانه در پنج جلسه متوالی عادی (15 روز یک بار) و هشت جلسه غیر متوالی عادی (15 روز یک بار) موجب عزل از عضویت در هیئت مدیره خواهد بود.

 ماده 38- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی رسمیت پیدا می‌کند.

 ماده 39- اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس می‌باشد. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس سایر اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را در مورد آن جلسه انجام دهد.

 ماده 40- مصوبات هیئت مدیره با رأی اکثریت نصف به اضافه یک اعضاء هیأت مدیره  اصلی حاضر در جلسه (حداقل چهار رأی)معتبر می‌باشد.

 تبصره- تصمیماتی که به امضای کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره برسد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده باشند.

 ماده 41- برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضردر جلسه برسد. در صورتجلسات هیأت مدیره خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر می گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود. در مورد تبصره ماده 40، تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد.

 ماده 42-شرکت اعضای علی‌البدل و بازرس در جلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی در تصمیم‌گیری‌ها حق رأی نخواهند داشت.

 ماده 43- هیئت مدیره می بایست یک نفر شخص حقیقی تمام وقت را  از خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان دبیرکل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. دبیرکل در حدود اختیاراتی که از سوی هیئت مدیره به وی تفویض می‌گردد انجام وظیفه می‌نماید. هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه خود در این اساسنامه را به دبیرکل تفویض نماید.

 ماده 44- هیئت مدیره می بایست برای انجام امور اداری در راستای تحقق اهداف اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن، طبقه‌بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق اتحادیه، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع‌آوری قوانین و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با فعالیت اتحادیه، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی‌ها و ارسال دعوتنامه، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرس، اخد معرفی نامه‌های نمایندگان شرکت‌های عضو برای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه‌های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان،  نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه  و تعمیر و سرویس به موقع آن، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد،‌ دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیرکل تأسیس نماید.

 ماده 45- وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیئت مدیره
هیئت مدیره نماینده رسمی و قانونی اتحادیه بوده و دارای کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه است بدون آنکه محدودیتی به عمومیت اختیارات او وارد گردد. هیئت مدیره مخصوصاً وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

 1-45- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "اتحادیه" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات "اتحادیه" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها و در صورت لزوم تحصیل وام.

2-45-گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.

 3-45-اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی،

4-45- عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حساب "اتحادیه"،

تبصره: فروش اموال غیر منقول با مصوبه مجمع عمومی عادی امکان پذیر می باشد.

5-45-استخدام و عزل و نصب دبیرکل "اتحادیه" و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها،

6-45-اقامه یا استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور،مصالحه،تعیین وکیل ،سازش،استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری،

7-45-انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره"اتحادیه" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد،

8-45-تعیین و اعزام نماینده به شوراها ،کمیسیون ها ،کمیته ها ،هیات ها و مراجع داخلی و خارجی،

9-45-تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور "اتحادیه" در چارچوب اساسنامه،

10-45-تهیه صورت دارائی و دیون "اتحادیه"،تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال مالی جهت ارائه به مجمع عمومی،

11-45-تعیین و تصویب حقوق ،مزایا و پاداش مدیران ،مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر کل.

12-45-تدوین سیاستها و خط مشی های کلان "اتحادیه"جهت ارایه به مجمع عمومی،

13-45-تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های "اتحادیه"،

14-45-همکاری با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،اتاق های شهرستانها،اتاق ها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی،افزایش بهره‌وری،جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

15-45-تهیه و تنظیم و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور اتحادیه.

 اتحادیه.

17-45- هیئت مدیره حق دارد عضوی را که از اهداف و مقررات اساسنامه تخلف نموده و می‌نماید از عضویت در   اتحادیه تعلیق نماید ولی موظف است علت تعلیق عضو را با ارائه دلایل و توجیهات آن برای اولین مجمع  عمومی که متعاقب آن تشکیل می‌گردد گزارش نماید و تصمیم مجمع عمومی در این خصوص در تأیید تعلیق و اخراج یا رد آن عضو قطعی است. به هر حال عضو اخراج شده در صورت تبری هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

18-45-برگزاری سمینارهای تخصصی و دعوت دانشوران و فن‌آوران حوزه نفت،گاز و پتروشیمی برای ارتقاء کیفی این فعالیت در ایران و آموزش بهتر و بیشتر اعضاء و یا نمایندگان آنها.

19-45-نمایندگی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و مؤسسات خصوصی.

20-45- تدوین و تصویب برنامه و بودجه.

21-45- تدوین و تصویب مرامنامه برای اعضاء.

22-45- تنظیم آئین نامه انظباطی برای اعضاء.

 ماده 46- بازرس
1-46-شرایط انتخاب بازرس مطابق ماده 28 اساسنامه همان شرایط لازم برای انتخاب هیئت مدیره است.

2-46-اتحادیه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل خواهد داشت که توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.

3-46-در صورت فوت یا انتخاب یا سلب شرایط مندرج در اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

 ماده 47- وظایف بازرس
1-47-نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و مطابقت آنها با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور و چنانچه بازرس مغایرتی مشاهده نماید باید از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع داده، رفع آن را مطالبه کند.

2-47-بازرسان باید قبل از مجمع عمومی سالانه ترازنامه‌ای را که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه تهیه می‌کنند و همچنین در صورت لوزم کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه را ملاحظه و مورد بررسی قرار داده و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره قرار است در اختیار مجمع عمومی بگذارد اظهار نظر کرده و گزارش جامعی را راجع به وضع اتحادیه به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

3-47-گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضاء اتحادیه در دبیرخانه اتحادیه آماده باشد.

4-47-بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده مراقبت و نظارت نماید.

5-47-بازرس گزارشات خود را در دفتری در دبیرخانه ثبت خواهد نمود.

6-47-تعیین حسابرس رسمی بنا به پیشنهاد بازرس و تصویب هیات مدیره انجام می گیرد.

 ماده 48- کمیسیون‌های تخصصی  اتحادیه
اتحادیه به منظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود لازم است تعدادی کمیسیون‌ دائم یا موقت از بین مدیران و نمایندگان شرکت‌های عضو یا اعضاء حقیقی اتحادیه داشته باشد. نوع فعالیت هر کمیسیون و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیسیون‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب می‌گردد. در صورت استعفاء و یا عزل اکثریت هیئت مدیره کمیسیون‌ها می‌توانند تا انتخاب هیئت مدیره جدید به کار خود ادامه دهند. همچنین اتحادیه می‌تواند از میان مدیران شرکت‌های عضو یا خارج از اتحادیه مشاورانی جهت بهبود و پیشبرد کار خود انتخاب و دعوت به همکاری نماید.

 ماده 49- کلیه مصوبات و تصمیمات اخذ شده ارکان اتحادیه اعم از مجامع، مصوبات هیئت مدیره، گزارشات بازرس و تصمیمات کمیسیون‌ها و مشاوران اتحادیه به صورت گزارشات فصلی بنا به درخواست اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به آن اتاق ارائه خواهد شد.

فصل پنجم ـ منابع مالی

 ماده 50- هر کدام از اشخاص حقوقی و حقیقی که به عضویت اتحادیه پذیرفته شوند باید مبلغ تعیین شده به عنوان ورودیه را در حساب جاری اتحادیه که هیئت مدیره گشایش می‌نماید واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تحویل نماید.

 ماده 51- علاوه بر ورودیه، هر عضو موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری اتحادیه پرداخت کرده و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

 ماده 52- اتحادیه همچنین می‌تواند از هدایا، عطایا، وقف قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یا از شرکت‌ها و اشخاص عضو را دارد. بدیهی است در صورت اخذ وام و استفاده از اعتبارات، اعضاء اتحادیه در امر بازپرداخت اقساط وام و اعتبار مأخوذه مسئولیت مشترک دارند و چگونگی و نحوه آن را آئین‌نامه‌ای که هیئت مدیره تصویب می‌نماید مشخص می‌کند.

ماده 53- چنانچه هر یک از اعضاء نسبت به پرداخت حق عضویت و سایر وجوه مصوب مجمع  خودداری ورزند عضویت آن عضو به حالت تعلیق در خواهد آمد.عضو معلق حق استفاده از حقوق خویش در هر یک از مواردی که طبق اساسنامه و یا مقررات به وی اعطا گردیده است را نخواهد داشت.

تبصره 1:با توجه به مراتب فوق آندسته از اعضاء مادامی که بهر دلیل شرایط عضویت خود را از دست داده اند حق شرکت در مجامع و رأی دادن نخواهند داشت.

تبصره 2:به محض پرداخت حق عضویت و وجوه مصوب تا قبل از مجمع، شرط مذکور در ماده فوق برطرف شده و عضو تعلیقی محق به استفاده از حقوق قانونی خود طبق اساسنامه پس از تایید هیئت مدیره خواهد بود.

فصل ششم ـ انحلال و تصفیه 

 ماده 54- اتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا بر طبق رأی نهایی محاکم قضایی منحل اعلام می‌شود.

 ماده 55- چنانچه انحلال اتحادیه از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود، همان مجمع باید هیئت تصفیه را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب و تعیین نماید. انتخاب اعضاء هیئت مدیره اتحادیه قبل از انحلال در مقام اعضاء هیئت تصفیه بلا مانع است. چنانچه انحلال اتحادیه از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیئت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

 ماده 56- پس از انحلال اتحادیه و معلوم شدن اعضاء هیئت تصفیه،  در صورت مطالبه این هیئت، مدیران سابقه اتحادیه مکلف می‌باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه اتحادیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

 ماده 57- هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی و دارایی‌ها را روشن و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیر منقول که باقی خواهد ماند در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت تا آنها را در اختیار مؤسسات آموزشی و تحقیقات گذارد و یا به هر نحو مقتضی دیگر در مورد آنها تصمیم‌گیری نماید.

 ماده 58- وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود مطالبات و دیون اتحادیه و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون  تجارت مصوب 24/12/47 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم ـ مواد متفرقه
 

 ماده 59- حکمیت
1-59-در کلیه روابط وعملکردها پذیرش و تبعیت از دستورالعمل‌ها و همچنین حکمیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پس از تصویب در هیئت مدیره اتحادیه الزامی است.

2-59-چنانچه حکمیت و داوری اعضاء اتحادیه از جانب هر مقام و هر شخص حقیقی یا حقوقی به اتحادیه پیشنهاد گردد، مشروط به آنکه موضوع حکمیت مرتبط به نوع فعالیت اتحادیه باشد، انجام آن بلا مانع خواهد بود و اگر انتخاب حکم یا داور از میان اعضاء بر عهده اتحادیه واگذار شده باشد، هیئت مدیره می‌تواند از بین خود و یا سایر نمایندگان شرکت‌های عضو یک یا چند نفر را تعیین و پس از جلب موافقت، آنها را مأمور رسیدگی و اعلام نظر در خصوص مورد نماید.

3-59-چنانچه به اعضاء یا نمایندگان شرکت‌های عضو مستقیماً پیشنهاد حکمیت داده شود یا در مقام داور و یا حکم انتخاب گردند، مشروط به آنکه موضوع حکمیت مرتبط به نوع فعالیت اتحادیه باشد، آنها وظیفه دارند پیش از اعلام قبول داوری مراتب را کتباً به اطلاع هیئت مدیره اتحادیه برسانند و در این خصوص کسب نظر نمایند و بدیهی است تخلف از این امر به منزله عدول از مقررات اساسنامه تلقی و موجب اخراج از عضویت اتحادیه خواهد شد.

 ماده 60- این اساسنامه در 7 فصل و 60 ماده و 13 تبصره تهیه و به تصویب هیئت مدیره  اتحادیه متشکل از اعضاء امضاءکننده ذیل رسیده است.

****************** 

۸ بهمن ۱۳۹۰ ۱۷:۲۹
اوپکس |
تعداد بازدید : ۱۱,۴۰۴