آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1389

عنوانتاریخ انتشار
Commercial Impact of Competition Anti Trust Laws for the Oil & Gas Markets ۲۳ فروردین ۱۳۸۹
فراخوان سمینار اسناد حمل و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادیUCP 600 ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نظر خواهی در مورد اصلاحات دستورالعمل رینگ صادراتی ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
شرایط مشارکت در کتاب پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
حضور اتحادیه در همایش همکاری های مشترک صنعت نفت و پتروشیمی ایران و چین و بازدید از نمایشگاه اکسپوی شانگهای ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
اطلاع رسانی محصولات ایرانی در کشور ازبکستان ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
همایش معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و غنا ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نشست هیات تجاری کشور بورکینافاسو ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نظرخواهی در مورد بازارهای هدف جدید صادراتی ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نگران کاهش خرید نفت نیستیم ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
Oil & Gas Accounting & Financial Reporting ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نظرخواهی در مورد بازارهای هدف جدید صادراتی ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
راه اندازی مرکز راهبری ثبتارش ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
اقدام به تاسیس مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در استان سلیمانیه عراق ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
همایش" روز اقتصاد بلاروس و معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و بلاروس" ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
همایش" روز اقتصاد اسپانیا و معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و اسپانیا" ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
نشست هیات تجاری اتاق بازرگانی لهستان ۱۴ فروردین ۱۳۸۹