آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1389

عنوانتاریخ انتشار
فراخوان سمینار اسناد حمل و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادیUCP 600 ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نظر خواهی در مورد اصلاحات دستورالعمل رینگ صادراتی ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
شرایط مشارکت در کتاب پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
حضور اتحادیه در همایش همکاری های مشترک صنعت نفت و پتروشیمی ایران و چین و بازدید از نمایشگاه اکسپوی شانگهای ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
اطلاع رسانی محصولات ایرانی در کشور ازبکستان ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
همایش معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و غنا ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نشست هیات تجاری کشور بورکینافاسو ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نظرخواهی در مورد بازارهای هدف جدید صادراتی ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نگران کاهش خرید نفت نیستیم ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
نظرخواهی در مورد بازارهای هدف جدید صادراتی ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
راه اندازی مرکز راهبری ثبتارش ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
اقدام به تاسیس مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در استان سلیمانیه عراق ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
همایش" روز اقتصاد بلاروس و معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و بلاروس" ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
همایش" روز اقتصاد اسپانیا و معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و اسپانیا" ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
نشست هیات تجاری اتاق بازرگانی لهستان ۱۴ فروردین ۱۳۸۹