آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1389

عنوانتاریخ انتشار
گزارش جلسه چهارمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
یادآوری: دستور جلسه کمیسیون قیر در روز یکشنبه مورخ 89/11/10 (امروز) ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
پذیرش اسپانسر در برگزاری پنجمین همایش سالانه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ۹ بهمن ۱۳۸۹
بخشنامه مربوط به محاصبه حمل بار در چارچوب قانون و مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه ها و عدم پرداخت هزینه های پشت بارنامه ۹ بهمن ۱۳۸۹
صورتجلسه چهارمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور 89/10/25 ۹ بهمن ۱۳۸۹
نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی روز دوشنبه 11/11 ۹ بهمن ۱۳۸۹
تهیـه و تدوین دستورجلسۀ «کمیسیون فرآورده های پارافینی» در روز یکشنبه مورخ 89/11/17 ۶ بهمن ۱۳۸۹
مهم: اطلاع از موضوعات و نحوه پذیرش در پنجمین همایش سالانه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ۶ بهمن ۱۳۸۹
افزایش سهام صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران ۶ بهمن ۱۳۸۹
ششمین صورتجلسه «کمیسیون قیر» مورخ 89/10/12 ۶ بهمن ۱۳۸۹
هشتمین کارگاه از سلسله کارگاه های کاربردی نهضت کاهش قیمت تمام شده ۴ بهمن ۱۳۸۹
دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 89/11/10 ۴ بهمن ۱۳۸۹
جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی کنسل شد ۲ بهمن ۱۳۸۹