گزارش ارزیابی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منضم به نامه معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش ارزیابی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع ارسال می گردد.

                                                                                                                     

اتاق ایراناتاق ایران
       

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۸ اسفند ۱۳۹۴ ۱۴:۵۶