صورتجلسه کمیسیون پتروشیمی مورخ 21-09-96

جناب آقای دکتر شریفی نیک نفس

رئیس محترم کمیسیون پتروشیمی

 

با سلام احتراماً

 

بر اساس مصوبه هیات مدیره اتحادیه در خصوص درج اخبار و مطالب مطروحه در کمیسیون‌ها در سایت اتحادیه بنا به نظر رئیس کمیسیون و تأییدیه دبیرکل اتحادیه، به پیوست پیش نویس صورتجلسه مورخ 96/09/21 ایفاد می‌گردد.

 

با احترام،

دبیرکل

۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۵۱