برگزاری همایش "دوره مدیریت همایش"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر اطلاعیه آموزشی ویژه تشکل های اقتصادی موسسه پویشگران عرصه سوم مورخ 98/04/09 در خصوص برگزاری همایش "دوره مدیریت همایش" در روز دوشنبه مورخ 98/04/10 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱