اعلام برنامه های توسعه ای دولت قزاقستان در منطقه تازه تأسیس ترکستان

اعضاء محترم اتحادیه
موضوع: 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3674/43/ص مورخ 98/04/09 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر اعلام برنامه های توسعه ای دولت قزاقستان در منطقه تازه تأسیس ترکستان از جمله ساخت مجموعه توریستی "بازار شرقی" جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰