برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با تولید پادکست ویژه تشکل های اقتصادی"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر اطلاعیه آموزشی ویژه تشکل های اقتصادی موسسه پویشگران عرصه سوم مورخ 98/04/29 در خصوص برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با تولید پادکست ویژه تشکل های اقتصادی" در تاریخ 31 تیر و 7 مردادماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۲