کارگاه های بین المللی گروه مدیریتی آرشیام جهان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 98-051901/1 مورخ 98/05/19 گروه مدیریتی آرشیام جهان در خصوص معرفی کارگاه های بین المللی گروه مدیریتی مذکور جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۱۹