سمینار آموزشی "استراتژی های ارتباط با بازارهای جهانی"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6332/43/ص مورخ 98/06/03 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری سمینار آموزشی "استراتژی های ارتباط با بازارهای جهانی" در تاریخ 6 و 13 شهریورماه سال جاری جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۴۸