دومین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 153803/60 مورخ 98/06/04 مدیرکل محترم صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص "برگزاری دومین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۵۱