برگزاری دوره "مدیریت فضای مجازی"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر اطلاعیه آموزشی ویژه تشکل¬های اقتصادی موسسه پویشگران عرصه سوم مورخ 98/07/06 در خصوص برگزاری دوره رایگان "مدیریت فضای مجازی" در تاریخ 8 مهرماه 98 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳