اخذ ترخیصیه از شرکت¬های کشتیرانی و نمایندگی آنها

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 1232/50/ص مورخ 99/02/27 رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل، لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "اخذ ترخیصیه از شرکت¬های کشتیرانی و نمایندگی آنها" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱